Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικά Συμβούλια

Απρίλιος 2015- Μάρτιος 2018

Κάλφας Σωτήριος Πρόεδρος
Τοπίτσογλου Βασιλική Αντιπρόεδρος
Παντελίδου Ουρανία Ταμίας
Κακλαμάνος Ελευθέριος Γ.Γραμματέας
Δάγκαλης Παναγιώτης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Φράγκου Στέλλα Βοηθός Ταμία
Δερματά Αναστασία Βοηθός Γραμματέα

Απρίλιος 2012- Μάρτιος 2015

Σωτήρης Κάλφας, Πρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Αντιπρόεδρος
Ουρανία Παντελίδου, Γ. Γραμματέας
Αριστείδης Αρχάκης, Αναπληρ. Γραμματέας
Ράλλης Δημήτριος, Ταμίας
Μπόκα Βασιλική, Βοηθός Ταμίας
Αραποστάθης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

 

Απρίλιος 2009- Μάρτιος 2012

Βασιλική Τοπίτσογλου, Πρόεδρος
Σωτήρης Κάλφας, Αντιπρόεδρος
Ουρανία Παντελίδου, Γ. Γραμματέας
Σταυρούλα Τζίκα, Ταμίας

Μέλη    

Κώστας Αραποστάθης, Δημοσίων σχέσεων
Μαρία Κουρτίδου
Αριστείδης Αρχάκης

 

Απρίλιος 2006- Μάρτιος 2009

Βασιλική Τοπίτσογλου, Πρόεδρος
Σωτήρης Κάλφας, Αντιπρόεδρος
Ουρανία Παντελίδου, Γ. Γραμματέας
Ελευθέριος Κακλαμάνος, Ταμίας

Μέλη 

Αναστασία Μιχαηλίδου, Δημοσίων σχέσεων
Κώστας Αραποστάθης
Αριστείδης Αρχάκης

Απρίλιος 2003- Μάρτιος 2006

Σωτήρης Κάλφας, Πρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Αντιπρόεδρος
Αριστείδης Αρχάκης, Γ. Γραμματέας
Κώστας Αραποστάθης, Ταμίας

Μέλη

Ελένη Μητσάκη, Δημοσίων σχέσεων
Αικατερίνη Αμούτζια
Στέργιος Αρίζος

 

Απρίλιος 2000- Μάρτιος 2003

Βασιλική Τοπίτσογλου, Πρόεδρος
Σωτήρης Κάλφας, Αντιπρόεδρος
Μαρία Κωστοπούλου, Γ. Γραμματέας
Κώστας Αραποστάθης, Ταμίας

Μέλη     

Ελένη Μητσάκη, Δημοσίων σχέσεων
Αικατερίνη Αμούτζια
Στέργιος Αρίζος

 

Απρίλιος 1997- Μάρτιος 2000

Ελένη Μητσάκη,  Πρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Χατζησταύρου, Γ. Γραμματέας
Δημήτριος Καπαγιαννίδη, Ταμίας

Μέλη

Φανή Αμπατζίδου  / Αικατερίνη Αμούτζια
Αριστείδης Γεωρνταμιλής
Βασιλική Γέργου

 

Απρίλιος 1993- Μάρτιος 1996 (παράταση ως Μάρτιο 1997)

Κωνσταντίνος Λουλουδιάδης,  Πρόεδρος
Γεώργιος Τανιμανίδης, Αντιπρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Γ. Γραμματέας
Στέφανος Χειράκης, Ταμίας

Μέλη

Ελένη Μητσάκη
Κων/νος Καρνούτσος
Μαρία Ζαχαριάδου